Tarih: 27.01.2020 11:56
103012 nolu Parselasyon Planına Ait Duyur

103012 nolu Parselasyon Planına Ait Duyur

103012 nolu parselasyon planına ait;

                        Kadıköy Mahallesi kadastronun 0/1316, 0/1427, 0/255, 0/266, Kayabaşı Mahallesi kadastronun 134 Ada 1,2,3,5,13,14 parseller 136 Ada 1,2,3,4,5,6 parseller 139 Ada 7,8,9 parseller 140 Ada 1,4,6,7,8,9,10,12,15,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,29,31,35,36,37,39,40,41 parseller 141 Ada 1,2,3,4,5 parseller 143 Ada 2,3,4,5,6,8,10,16,19,25,26,27,28,29,30,34,38,39,40,41,42 parseller 144 Ada 8 parsel, 146 Ada 4,5,7,8,9,10,14,30,31 parseller ve imarın 383 Ada 1 parsel, 384 Ada 1 parsel, 387 Ada 1,2,3 parseller 389 Ada 1,2,3,4,5,6,7 parseller, 390 Ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 parseller, 391 Ada 1,2,3,4,5,6,7,8 parseller, 392 Ada 1,2,3,4 parseller, 394 Ada 1,2,3,4 parseller, 395 Ada 1,2,3,4 parseller, 396 Ada 1,2,3,4,5,6,7,8 parseller, 397 Ada 1,2,3,4,5,6,7,8 parseller, 398 Ada 1,2,3,4,5,6,7,8 parseller, 400 Ada 1 parsel, 425 Ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 parseller, 426 Ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 parseller, 428 Ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 parseller, 455 Ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 parseller, 456 Ada 1,2,3,4,5,6,7,8 parseller, 458 Ada 1,2,3,4,5,6 parseller, 459 Ada 1 parsel,  460 Ada 1 parsel, 461 Ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9 parseller, 462 Ada 1 parsel, 463 Ada 1,2,3,4,5,6 parseller, 465 Ada 1 parsel, 466 Ada 1 parsel, 467 Ada 1,2,3,4,5 parseller, 471 Ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 parseller, 474 Ada 1,2,3,4 parseller, 481 Ada 1,2,3,4,5 parseller, 482 Ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 parseller, 483 Ada 1,2,3,4 parseller, 484 Ada 1,2,3,4,5,6,7,8 parseller, 485 Ada 1 parsel, 488 Ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 parseller, 489 Ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 parseller, 491 Ada 1,2,3,4,5,6,7,8 parseller, 492 Ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 parseller, 493 Ada 1,2,3,4,5,6,7 parseller, 504 Ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 parseller, 528 Ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 parseller, 574 Ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 parseller, 646 Ada 1 parsel, 699 Ada 1 parsel, 700 Ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 parseller, 701 Ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 parseller, 702 Ada 1 parseller, 703 Ada 1,2,3 parseller, 704 Ada 1 parselleri kapsayan , 3194 sayılı İmar kanunun 18. ve 19. maddeleri, 2981/3290 sayılı yasanın Ek-1 maddesi gereğince, Ankara ili, Haymana ilçesi, Kadıköy Mahallesi ve Kayabaşı Mahallesindeki adı geçen ada-parselleri kapsayan 103012 numaralı Parselasyon Planı 27.01.2020 tarihinde bir ay süre ile Askıya çıkarılmış olup 25.02.2020 tarihinde askıdan indirilecektir.