ÖZDEMİR TURGUT

Haymana Belediye Başkanı

1955 yılında Haymana Yenice'de (Sındıran) doğdum. Eğitimimi tamamladıktan ve askerlik görevimi yaptıktan sonra 1977 yılında Ankara’da çalışma hayatıma başladım. Başta demir–çelik ve inşaat sektörü olmak üzere, şehir planlaması, imar çalışmaları, içme suyu entegre tesisleri ile Ansera AVM’nin yapımının da aralarında bulunduğu birçok alanda faaliyetlerde bulundum. Evliyim 3 çocuk ve 5 torun sahibiyim.

1999 yılında  Ankara 1.Bölge Milletvekili adayı oldum. 2004 mahalli seçimlerinde AK Parti 1.Sıra İl Genel Meclis Üyesi, 2009 Mahalli İdare Seçimlerinde AK Parti 1.Sıra İl Genel Meclis Üyesi seçildim. Ankara Vakfı Üyeliğim, Ankara Meclisi Derneği Kurucu Üyeliğim devam etmektedir. Haymana Dernekleri Federasyon Başkanlığı görevinde bulundum.

30 Mart 2014 ve 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Haymana Belediye Başkanlığı'na seçildim. Halen bu göreve Adalet ve Kalkınma Partisi  çatısı altında devam etmekteyim.

 

RUHSAT İŞLEMLERİ

    SIHHI İŞYERLERİ RUHSATI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR (ŞAHIS) Başvuru Formu ve Dilekçe Vergi Levhası Esnaf Sicil Belgesi Esnaf Oda Kayıt Belgesi Bağ kur veya Emeklilik Belgesi İskân Raporu, Tapu, Kira Kontratı Ustalık Belgesi, Satış Elemanlığı Belgesi Noterden Devir Sözleşmesi Eski Küşat (İş Yeri Devir İse) Kat Maliklerinden Muvakafatname  Zorunlu Mali Sigorta (Gerekiyorsa)  Nüfus Cüzdanı Sureti  İkametgâh İlmühaberi  2 Adet Fotoğraf  Ç.T.V. Emlak ve İlan Reklam İlişki Kesme Belgesi (Matbu)  Sağlık Raporu  Fenni Rapor  İtfaiye Raporu  Naylon Dosya  15 TL Beyanname Ücreti ŞİRKETLERİN ALACAĞI İŞYERİ RUHSATI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR (SIHHİ İŞYERLERİ İÇİN) Başvuru Formu Matbu (Dilekçe ve Ekleri) Vergi Levhası İskân Raporu, Tapu, Kira Kontratı Ticaret Sicil Gazetesi Ticaret Odası Sicil Belgesi İmza Sirküleri Şube Gazetesi (Şube Açıyorsa) Ustalık Belgesi Noterden Devir Sözleşmesi ve Eski Küşat İşyeri Devir İse  Kat Maliklerinden Muvafakatname (Karar Defterine İşlenecek)  Zorunlu Mali Sigorta (Gerekiyorsa)  Naylon Dosya Ç.T.V. Emlak ve İlan Reklam İlişki Kesme Belgesi (Matbu) UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİNDEN İSTENECEK BELGELER (ŞİRKETLER İÇİN) Kuruluş İlanı (Ticaret Sicil Gazetesi)  Ticaret Odası Kaydı Açılması İstenilen Yer İçin Yönetim Kurul Kararı Tutanağı ve Yetkili Temsilciye Yönetim Kurulu Kararı ile Verilmiş Yetki Belgesi (Vekâlet) Açılması İstenilen Yeri İşletecek Olan Mesul Müdür İçin Yönetim Kurulu Kararının Tasdikli Sureti Dilekçe ve Beyanname Mesul Müdür Nüfus Cüzdanı Sureti Mesul Müdür İkametgah Belgesi Mesul Müdür Bulaşıcı Hastalıkları Olmadığına Dair Sağlık Raporu Mesul Müdür Adli Sicil Kaydı Mesul Müdür Vesikalık Renkli Fotoğraf (3 Adet) Tasdikli Tapu Senedi Sureti İşyeri Kiralık İse Noter Tasdikli Kira Kontratı Açılan İşyeri Mesken İse Kat Maliklerinden Oy Birliği ile Muvafakatname İşyeri Devir İse Noterden Devir Sözleşmesi Vergi Levhası İskan Raporu (İmar Müdürlüğü Onayına) İmza Sirküleri Klasör Dosya Ç.T.V. Emlak ve İlan Reklam İlişki Kesme Belgesi (Matbu) Gürültü Raporu İlçe Emniyet Yazısı Sağlık Grup Başkanlığı Yazısı Tapu Sicil Müdürlüğü Yazısı İşyeri Krokisi İtfaiye Raporu Küşat Heyet Raporu Başkanlık Makamı Oluru