ÖZDEMİR TURGUT

Haymana Belediye Başkanı

1955 yılında Haymana Yenice'de (Sındıran) doğdum. Eğitimimi tamamladıktan ve askerlik görevimi yaptıktan sonra 1977 yılında Ankara’da çalışma hayatıma başladım. Başta demir–çelik ve inşaat sektörü olmak üzere, şehir planlaması, imar çalışmaları, içme suyu entegre tesisleri ile Ansera AVM’nin yapımının da aralarında bulunduğu birçok alanda faaliyetlerde bulundum. Evliyim 3 çocuk ve 5 torun sahibiyim.

1999 yılında  Ankara 1.Bölge Milletvekili adayı oldum. 2004 mahalli seçimlerinde AK Parti 1.Sıra İl Genel Meclis Üyesi, 2009 Mahalli İdare Seçimlerinde AK Parti 1.Sıra İl Genel Meclis Üyesi seçildim. Ankara Vakfı Üyeliğim, Ankara Meclisi Derneği Kurucu Üyeliğim devam etmektedir. Haymana Dernekleri Federasyon Başkanlığı görevinde bulundum.

30 Mart 2014 ve 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Haymana Belediye Başkanlığı'na seçildim. Halen bu göreve Adalet ve Kalkınma Partisi  çatısı altında devam etmekteyim.

 

NİKAH İŞLEMLERİ

NİKAH BAŞVURUSUNDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Çiftlerden birinin yerleşim yeri adresinin Haymana Belediyesi sınırları içerisinde olması halinde, Evlendirme Birimimize birlikte müracaat edebilirler.

Her ikisinin de yerleşim yeri adresleri Haymana dışında ise ve Belediyemizde nikah akdi gerçekleştirmek istiyorlar ise, içlerinden birinin bağlı olduğu belediyenin Evlendirme Memurluğuna birlikte müracaat ederek “Evlenme İzin Belgesi” getireceklerdir. EVLENME YAŞI: 18 yaşını doldurmuş herkes başka bir kimsenin iznine bağlı olmaksızın evlenebilir.

- 17 yaşını doldurmuş kız veya erkeğin evlenebilmesi için, beyanda Yasal Temsilci İzni bölümü, anne - baba veya vasinin, Muhtar veya Noter huzurunda veya birimimizde imzalarının alınması suretiyle onaylatılacak, nüfus cüzdanı fotokopileri başvuru sırasında getirilecektir. Anne veya babadan biri ölmüş ise vukuatlı nüfus kaydı ile belgelenecektir. Anne - baba veya vasi nikahta bulunacaklardır.

- 16 yaşını doldurmuş kız veya erkeğin evlenebilmesi için Mahkeme Kararı getirilmesi gerekmektedir.

YABANCI UYRUKLULUK: Bağlı bulunduğu Konsolosluktan alınacak Türkçe Bekarlık Belgesi (Apostille ve çok dilli belgeler hariç) Türk Dışişleri Bakanlığı’na onaylatılacaktır. - Pasaportlar, Türkçe tercümesi ile birlikte Notere tasdik ettirilecektir.

- Çiftler Türkçe bilmiyorlarsa, Evlenme Beyannamesi 2 adet doldurulduktan sonra çiftlerin diline tercüme ettirilerek Noterden onaylatılacaktır. Müracaatta ve nikahta tercüman bulunduracaklardır.

- Bekarlık Belgelerinde; Ad, soyad, doğum tarihi ve yeri, anne baba isimleri, uyruğu, pasaport veya kimlik numarası, medeni hali (Bekar, boşanmış veya dul) uygun olan yazılacaktır.

(Kadın dul ise eşinin ölüm tarihi, boşanmış ise boşanma tarihi yazılacaktır.) Boşanmış veya dul olan kadın, kızlık soyadını belirtir Doğum Belgesi getirecektir.

Bekarlık Belgelerinde evlenmesinde sakınca yoktur ibaresi bulunacaktır.

NİKAH BAŞVURUSU İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR 1-EVLENME BEYANNAMESİ: Çiftlerin birimimize birlikte müracaat etmeleri halinde, beyannameleri birimimizce düzenlenerek evlendirme memurlarınca onaylanacaktır.

- Dul veya boşanmış kadın önceki eşinin soyadını kullanıyor ise, kızlık soyadını belirtir vukuatlı nüfus kayıt örneği getirmesi gerekmektedir. (Dul veya boşanmış kadının evlenebilmesi için 300 günlük iddet süresinin geçmesi gerekmektedir. Bu süre geçmemiş ise, Aile Mahkemesinden “İddet Süresinin Kaldırılması Kararı” getirilecektir.)

- Evlendikten sonra, önceki soyadını evlilik soyadı ile birlikte kullanmak isteyenler; 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 187. maddesi uyarınca, Birimimizce verilen 2 adet matbu dilekçeyi dolduracaklardır.

2-VESİKALIK RESİM (4 ADET): 1 adedi Evlenme Beyanına yapışacak, 3 adedi müracaat sırasında getirilecektir.

Resimler Evlenme Yönetmeliğine uygun (Başörtülü resimler alın ve çene açıkta olmak şartıyla) renkli ve son 6 ay içerisinde çektirilmiş olacaktır. Üniformalı ve fotokopi resimler kabul edilmeyecektir.

3-EVLENME EHLİYET BELGESİ: Yerleşim yeri adresi Haymana Belediyesi sınırları içerisinde olanlar, Evlenme Ehliyet Belgelerini birimimizden temin edebilirler. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup, başka bir ülke vatandaşı ile evlenecek olanlar; Nüfus Kayıt Örneğini Haymana Nüfus Müdürlüğü'nden temin edeceklerdir.

4-NÜFUS CÜZDANI: Müracaat sırasında aslı ve fotokopileri getirilecektir.

5-SAĞLIK RAPORU: Türk Medeni Kanunu’nun 136. maddesi gereği, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 123. ve 124. maddelerinde belirtilen, çiftlerin evlenmeye engel hastalığı bulunmadığını gösterir (Kan Grubu, Hepatit B-C, Frengi ve AIDS) laboratuar testlerini, Sağlık kuruluşuna birlikte müracaat etmeleri koşulu ile tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarına bağlı hastanelerde, Kamu yararına çalışan Vakıf ve Derneklere ait Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında yaptırabileceklerdir. Alınacak olan test sonuçları her ilçe için yetkili AÇS/AP Merkezlerinde Rapor haline getirilecektir. (Raporlar resimli ve mühürlü olacaktır.) Tüm evrakların kanuni geçerlilik süresi 6 aydır. (180 Gün)