ÖZDEMİR TURGUT

Haymana Belediye Başkanı

Haymana’nın Sındıran (Yenice) mahallesinde 1955 yılında doğdu. Aydınlıkevler Ticaret Meslek Lisesinden mezun oldu. Başta demir-çelik ve inşaat sektörü olmak üzere, şehir planlaması, imar çalışmaları, içme suyu entegre tesisleri ile Çankaya Ansera AVM’nin yapımının da aralarında bulunduğu birçok alanda ticari faaliyette bulundu.

Haymana Dernekler Federasyonu Başkanlığı, Ankara Vakfı Üyeliği, Ankara Meclisi Kurucu Üyeliği başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunda görev aldı.

Siyasete 1988 yılında Anavatan Partisi’nde katıldı. ANAP Ankara İl Yönetim Kurulu Üyeliği, Başkanvekilliği, 1999 yılında Ankara Birinci Bölge Milletvekili adayı oldu. AK Parti’nin kurulmasıyla birlikte 2002 yılında AK Parti’ye katıldı. 2004 ve 2009 mahalli seçimlerinde AK Parti’den Haymana İl Genel Meclis Üyesi oldu.

2014 ve 2019 yerel seçimlerinde Haymana Belediye Başkanı seçildi. Halen bu göreve Adalet ve Kalkınma Partisi çatısı altında devam etmektedir.

Turgut, evli ve 3 çocuk babası, 6 torun dedesidir.

MECLİS GÜNDEMİ

 OCAK AYI GÜNDEM          :

 1. Açılış, yoklama, saygı duruşu, İstiklal Marşının ve bir önceki toplantı tutanaklarının okunması müzakeresi;
 2. Haymana Jeotermal EnerjiTurizm Temizli Sanayi Anonim Şirketinin sermaye artırımına gidilmesine ilişkin konunun görüşülmesi müzakeresi;
 3. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.12.2021 tarihli ve 115 sayılı yazılarıyla 2021 yılı Mali Yılı Gelir- Gider Hesaplarının incelenmesine ilişkin İç Denetim Komisyonu oluşturulması konusunun görüşülmesi müzakeresi;
 4. Belediyemizde bulunan memur norm kadro iptal ve ihdasların güncellenmesine ilişkin konunun görüşülmesi;
 5. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.12.2021 tarih ve 29784 sayılı yazılarıyla mülkiyeti belediyemize ait olan Cimcime Otelin 10 yıllığına kiraya verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi;
 6. (Komisyon gelen rapor) Belediye Meclisimizin 01.12.2021 tarih ve 2021/117 sayılı meclis kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu, Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonu ile Esnaf ve Tüketici Komisyonuna havale olunan İlçemizde 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15'inci ve 18'inci maddelerine göre ve 7269 Sayılı 'Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun' kapsamı doğrultusunda nakdi ve ayni yardım üst limitinin belirlenmesine ilişkin konu ile ilgili komisyonlardan gelen raporların okunması;
 7. (Komisyondan gelen rapor) Belediye Meclisimizin 01.12.2021 tarih ve 2021/117 Sayılı meclis kararı ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havale olunan Haymana Belediye Spor Kulubüne şoförü ile beraber araç akaryakıt vb. yardımların Belediyemiz bütçesinden yapılmasına ilişkin konu ile ilgili komisyonlardan gelen raporların okunması;
 8. (Komisyon gelen rapor) Belediye Meclisimizin 01.12.2021 tarih ve 2021/118 sayılı Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonuna havale olunan İlçemiz Saatli Mahallesi 91600,00m2 yüzölçümlü 363 nolu harman yeri vasıflı parselin ayırma çapı ile talep edilen 30.000,00m2 alanın köy gelişim amaçlı yerleşimine açıp mera vasıf değişikliği yapılarak imar planı ve uygulamasının yapılabilmesine ilişkin gelen raporların okunması;
 9. (Komisyon gelen rapor) Belediye Meclisimizin 01.12.2021 tarih ve 119 sayılı Ulaşım ve Sağlık Komisyonu, Turizm ve Çevre Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale olunan ilçemiz sınırları içerisinde bulunan termal tesis ve otellerde kullanılan sıcak su m3 fiyatının güncellenmesine ilişkin konu ile ilgili komisyonlardan gelen raporların okunması;
 10. Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapan personellerin sınıf ve ünvanlarına göreverilecek net tavan ücret ile ek ödemelerin belirlenmesi ve ilave olarak 2 sözleşmeli personel alınmasına ilişkin konunun görülmesi;
 11. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünde fiilen görev yapan zabıta memurlarına, 2022 yılı için aylık maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesine ilişkin konunun görüşülmesi;
 12. Mülkiyeti Belediyemize ait olan 1971 yılı yapımı Merkez Kaplıcanın mevcut yapı durumu ve dayanıklılığına ilişkin konunun görüşülmesi;
 13. Dilek ve temennilerin dinlenmesi müzakeresi;
 14. Kapanış;