BELEDİYEMİZE AİT TARLA VE ARSALARIN SATIŞ İLANI

BELEDİYEMİZE AİT TARLA VE ARSALARIN SATIŞ İLANI

 

 

BELEDİYEMİZE AİT TARLA VE ARSALARIN SATIŞ İLANI

HAYMANA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

     

İlçemiz; Bumsuz, Büyükkonak, Büyükyağcı, Cihanşah,Culuk, Çalış, Demirözü, Durupınar, Emirler,Katrancı, Kayabaşı, Kirazoğlu, Saatli, Şerefligökgöz, Tepeköy, Toyçayırı Mahalleleri sınırlarında yer alan mülkiyeti belediyemize ait tarla ve arsalar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

1- Bumsuz,Büyükkonak,Büyükyağcı,Cihanşah,Culuk, Çalış, Demirözü, Durupınar, Emirler,Katrancı, Kayabaşı,Kirazoğlu,Saatli, Şerefligökgöz Tepeköy,Toyçayırı Mahallelerdeki satışı yapılacak arsaların ve tarlaların bedeli peşin tahsil edilecektir.                                                                                                                     2-. Şartname ve ekleri Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde 100,00 TL. bedel karşılığında temin edinilebilir.

            3- Satış ihalesi İlçe Belediye binasında Encümen huzurunda 06/04/2021 tarihinde Salı günü saat 14:00’da açık teklif usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

4- Belediyemize ait tarla ve arsaların muhammen bedelleri ve %10 geçici teminatları aşağıda liste halinde belirtilmiştir.

 

NO

MAHALLESİ

ADA/PARSEL

HİSSE MİKTARI

YÜZÖLÇÜMÜ

M2 BİRİM FİYATI

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNATI %10

1

Bumsuz

112/1

TAM

1249,00

30 TL

37.470,00 TL

3.747,00 TL

2

Bumsuz

112/2

TAM

1179,00

30 TL

35.370,00 TL

3.537,00 TL

3

Bumsuz

112/6

TAM

1694,00

30 TL

50.820,00 TL

5.082,00 TL

4

Büyükkonak

../424

TAM

985,00

10 TL

9.850,00 TL

985,00 TL

5

Büyükkonak

../432

TAM

5250,00

10 TL

52.500,00 TL

5.250,00 TL

6

Büyükkonak

…/423

TAM

1545,00

10 TL

15.450,00 TL

1.545,00 TL

7

Büyükkonak

…/435

TAM

1414,00

10 TL

14.140,00 TL

1.414,00 TL

8

Büyükyağcı

…/510

TAM

1400,00

10 TL

14.000,00 TL

1.400,00 TL

9

Büyükyağcı

…/511

TAM

800,00

10 TL

8.000,00 TL

800,00 TL

10

Cihanşah

…/498

TAM

850,00

10 TL

8.500,00 TL

850,00 TL

11

Culuk

..2527

TAM

905,00

20 TL

18.100,00 TL

1.810,00 TL

12

Culuk

2532

TAM

630,00

20 TL

12.600,00 TL

1.260,00 TL

13

Çalış

161/9

TAM

507,00

30 TL

15.210,00 TL

1.521,00 TL

14

Çalış

226/2

TAM

902,00

30 TL

27.060,00 TL

2.706,00 TL

15

Çalış

226/4

TAM

575,00

30 TL

17.250,00 TL

1.725,00 TL

16

Demirözü

…/1742

TAM

380,00

10 TL

3.800,00 TL

380,00 TL

17

Demirözü

1739

TAM

804,00

10 TL

8.040,00 TL

804,00 TL

18

Durupınar

2610

TAM

2000,00

10 TL

20.000,00 TL

2.000,00 TL

19

Durupınar

2611

TAM

500,00

10 TL

5.000,00 TL

500,00 TL

20

Durupınar

2612

TAM

1100,00

10 TL

11.000,00 TL

1.100,00 TL

21

Emirler

…./238

TAM

3400,00

6 TL

20.400,00 TL

2.040,00 TL

22

Emirler

1663

TAM

2320,00

6 TL

13.920,00 TL

1.392,00 TL

23

Katrancı

8/4

TAM

672,00

15 TL

10.080,00 TL

1.008,00 TL

24

Katrancı

7/1

TAM

692,00

15 TL

10.380,00 TL

1.038,00 TL

25

Katrancı

39/7

TAM

961,00

15 TL

14.415,00 TL

1.441,50 TL

26

Katrancı

…/685

TAM

880,00

15 TL

13.200,00 TL

1.320,00 TL

27

Katrancı

…/686

TAM

330,00

15 TL

4.950,00 TL

495,00 TL

28

Katrancı

33/11

TAM

311,00

15 TL

4.665,00 TL

466,50 TL

29

Katrancı

44/6

TAM

764,00

15 TL

11.460,00 TL

1.146,00 TL

30

Katrancı

44/7

TAM

774,00

15 TL

11.610,00 TL

1.161,00 TL

31

Katrancı

34/4

TAM

391,00

15 TL

5.865,00 TL

586,50 TL

32

Katrancı

12/4

TAM

750,00

15 TL

11.250,00 TL

1.125,00 TL

33

Katrancı

44/1

TAM

774,00

15 TL

11.610,00 TL

1.161,00 TL

34

Katrancı

…/689

TAM

1200,00

15 TL

18.000,00 TL

1.800,00 TL

35

Katrancı

…/690

TAM

2200,00

15 TL

33.000,00 TL

3.300,00 TL

36

Katrancı

44/2

TAM

700,00

15 TL

10.500,00 TL

1.050,00 TL

37

Katrancı

43/1

TAM

741,00

15 TL

11.115,00 TL

1.111,50 TL

38

Katrancı

6/4

TAM

1079,00

15 TL

16.185,00 TL

1.618,50 TL

39

Kayabaşı

93/20

TAM

126,00

100 TL

12.600,00 TL

1.260,00 TL

40

Kayabaşı

93/23

TAM

30,00

100 TL

3.000,00 TL

300,00 TL

41

Kirazoğlu

…/669

TAM

570,00

20 TL

11.400,00 TL

1.140,00 TL

42

Kirazoğlu

../670

TAM

566,00

20 TL

11.320,00 TL

1.132,00 TL

43

Kirazoğlu

../642

TAM

554,00

20 TL

11.080,00 TL

1.108,00 TL

44

Kirazoğlu

../646

TAM

569,00

20 TL

11.380,00 TL

1.138,00 TL

45

Kirazoğlu

628

TAM

631,00

20 TL

12.620,00 TL

1.262,00 TL

46

Kirazoğlu

629

TAM

565,00

20 TL

11.300,00 TL

1.130,00 TL

47

Kirazoğlu

657

TAM

556,00

25 TL

13.900,00 TL

1.390,00 TL

48

Kirazoğlu

668

TAM

572,00

20 TL

11.440,00 TL

1.144,00 TL

49

Kirazoğlu

667

TAM

548,00

20 TL

10.960,00 TL

1.096,00 TL

50

Kirazoğlu

666

TAM

540,00

20 TL

10.800,00 TL

1.080,00 TL

51

Kirazoğlu

630

TAM

582,00

20 TL

11.640,00 TL

1.164,00 TL

52

Saatli

341

TAM

4200,00

15 TL

63.000,00 TL

6.300,00 TL

53

Şerefligökgöz

…/1615

TAM

1400,00

30 TL

42.000,00 TL

4.200,00 TL

54

Tepeköy

../731

TAM

1836,00

12 TL

22.032,00 TL

2.203,20 TL

55

Toyçayırı

../893

TAM

707,00

10 TL

7.070,00 TL

707,00 TL

 

 

        5- Katılmak isteyen taliplerin ve isteklilerin 06/04/2021 tarihinde saat 13.30’a kadar şartname almaları ve geçici teminatını yatırmaları gerekmektedir.

İlan olunur.

                                                                                                  

                                                                                                          Şamil ÇIRPAN

                                                                                                   İmar ve Şehircilik Müd.V.