Tarih: 27.08.2020 11:46
Medrese Mahallesi 1/5000 ve 1/1000 plan tadilatı

Medrese Mahallesi 1/5000 ve 1/1000 plan tadilatı

A S K I   İ L A N

İLGİ: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 20.08.2020 tarih ve E.608503 sayılı yazısı

Ankara Haymana Termal Turizm Merkezi sınırları içinde Medrese ve Kayabaşı mahallelerinde bulunan toplam 167,5 hektarlık alanda Rekreasyon Alanı (Millet Bahçesi), Ticaret+Konut , Turizm+Ticaret+Konut Alanı ve Turizm Tesis Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uyguluma İmar Planı ,Bakanlığımız Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun 02.04.2020 tarihli ve 2020/7-02 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 7 nci  maddesi uyarınca onaylanmıştır.

İlgi sayılı ilan yazısı Belediye 3. katında bulunan ilan panolarında 30 gün süre ile askıyı çıkarılmıştır.27/08/2020

              Askıyı asılma tarihi          :27/08/2020

Askıdan indirilecek tarih:25/09/2020