ÖZDEMİR TURGUT

Haymana Belediye Başkanı

Haymana’nın Sındıran (Yenice) mahallesinde 1955 yılında doğdu. Aydınlıkevler Ticaret Meslek Lisesinden mezun oldu. Başta demir-çelik ve inşaat sektörü olmak üzere, şehir planlaması, imar çalışmaları, içme suyu entegre tesisleri ile Çankaya Ansera AVM’nin yapımının da aralarında bulunduğu birçok alanda ticari faaliyette bulundu.

Haymana Dernekler Federasyonu Başkanlığı, Ankara Vakfı Üyeliği, Ankara Meclisi Kurucu Üyeliği başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunda görev aldı.

Siyasete 1988 yılında Anavatan Partisi’nde katıldı. ANAP Ankara İl Yönetim Kurulu Üyeliği, Başkanvekilliği, 1999 yılında Ankara Birinci Bölge Milletvekili adayı oldu. AK Parti’nin kurulmasıyla birlikte 2002 yılında AK Parti’ye katıldı. 2004 ve 2009 mahalli seçimlerinde AK Parti’den Haymana İl Genel Meclis Üyesi oldu.

2014 ve 2019 yerel seçimlerinde Haymana Belediye Başkanı seçildi. Halen bu göreve Adalet ve Kalkınma Partisi çatısı altında devam etmektedir.

Turgut, evli ve 3 çocuk babası, 6 torun dedesidir.

RUHSAT İŞLEMLERİ

SIHHI İŞYERLERİ RUHSATI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR            

1) (ŞAHIS) Başvuru Formu ve Dilekçe Vergi Levhası

2) Esnaf Sicil Belgesi ve Esnaf Oda Kayıt Belgesi

3) Bağ kur veya Emeklilik Belgesi İskân Raporu,                                           

4) Tapu, Kira Kontratı Ustalık Belgesi,                                                           

5) Satış Elemanlığı Belgesi                                                                             

6) Noterden Devir Sözleşmesi                                                                       

7) Eski Küşat (İş Yeri Devir İse) Kat Maliklerinden Muvakafatname                   

8) Zorunlu Mali Sigorta (Gerekiyorsa)                                                             

9) Nüfus Cüzdanı Sureti                                                                             

10) İkametgâh İlmühaberi                                                                         

11) 2 Adet Fotoğraf                                                                                 

12) Ç.T.V. Emlak ve İlan Reklam İlişki Kesme Belgesi (Matbu)                            

13) Sağlık Raporu                                                                                       

14) Fenni Rapor                                                                                       

15) İtfaiye Raporu                                                                                     

16) Naylon Dosya                                                                                         

17) 15 TL Beyanname Ücreti                                                                     

ŞİRKETLERİN ALACAĞI İŞYERİ RUHSATI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR  (SIHHİ İŞYERLERİ İÇİN)                             

1) Başvuru Formu Matbu (Dilekçe ve Ekleri)                                                   

2) Vergi Levhası İskân Raporu,                                                                     

3) Tapu, Kira Kontratı                                                                                 

4) Ticaret Sicil Gazetesi                                                                                 

5) Ticaret Odası Sicil Belgesi                                                                           

6) İmza Sirküleri                                                                                           

7) Şube Gazetesi (Şube Açıyorsa)                                                                 

8) Ustalık Belgesi                                                                                       

9) Noterden Devir Sözleşmesi ve Eski Küşat İşyeri Devir İse  Kat Maliklerinden Muvafakatname (Karar Defterine İşlenecek)

10) Zorunlu Mali Sigorta (Gerekiyorsa)                                                       

11) Naylon Dosya                                                                                       

12) Ç.T.V.                                                                                                 

13) Emlak ve İlan Reklam İlişki Kesme Belgesi (Matbu)                                 

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİNDEN İSTENECEK BELGELER(ŞİRKETLER İÇİN)                                                         

1) Kuruluş İlanı (Ticaret Sicil Gazetesi)                                                           

2)  Ticaret Odası Kaydı Açılması                                                                     

3) İstenilen Yer İçin Yönetim Kurul Kararı Tutanağı ve Yetkili Temsilciye Yönetim Kurulu Kararı ile Verilmiş Yetki Belgesi (Vekâlet) Açılması                       

4)İstenilen Yeri İşletecek Olan Mesul Müdür İçin Yönetim Kurulu Kararının Tasdikli Sureti Dilekçe ve Beyanname

5) Mesul Müdür Nüfus Cüzdanı Sureti

6) Mesul Müdür İkametgah Belgesi

7) Mesul Müdür Bulaşıcı Hastalıkları Olmadığına Dair Sağlık Raporu

8) Mesul Müdür Adli Sicil Kaydı

9) Mesul Müdür Vesikalık Renkli Fotoğraf (3 Adet)

10) Tasdikli Tapu Senedi Sureti

11) İşyeri Kiralık İse Noter Tasdikli Kira Kontratı

12) Açılan İşyeri Mesken İse Kat Maliklerinden Oy Birliği ile Muvafakatname

13) İşyeri Devir İse Noterden Devir Sözleşmesi                                               

14) Vergi Levhası İskan Raporu (İmar Müdürlüğü Onayına)                               

15) İmza Sirküleri                                                                                         

16) Klasör Dosya                                                                                           

17) Ç.T.V.                                                                                                     

18) Emlak ve İlan Reklam İlişki Kesme Belgesi (Matbu)                                     

19) Gürültü Raporu                                                                                       

20) İlçe Emniyet Yazısı                                                                                   

21) Sağlık Grup Başkanlığı Yazısı                                                                     

22) Tapu Sicil Müdürlüğü Yazısı                                                                       

23) İşyeri Krokisi                                                                                           

24) İtfaiye Raporu                                                                                         

25) Küşat Heyet Raporu                                                                                 

26) Başkanlık Makamı Oluru