Haymana Belediyesi

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Geri

Songül HAKBİLEN

Müdür V.

Müdürlüğün Görevleri

 1. Kentin tarihi değerlerine ve kültürel zenginliklerine sahip çıkmak, tanıtılmasına yönelik konferans, panel, sempozyum, fuar, festival vb. etkinlikler düzenlemek, yurtiçi ve yurtdışı festivallere katılmak,

 2. Mevcut kültürel ve tarihsel zenginlikleri çoğaltmak; bu amaçla kurum, kuruluş ve üniversitelerle işbirliği yapmak,

 3. Çocukların, gençlerin, kadınların boş zamanlarını nitelikli bir şekilde değerlendirmelerini sağlamak için eğitsel, sanatsal ve kültürel projeler hazırlamak ve hayata geçirmek,

 4. Tarihi ve kültürel mekanlara geziler düzenlemek ve bu gezilere katılımı sağlamak,                                      
 5. Önemli gün ve gecelerde çeşitli kültürel etkinlikler düzenlemek,

 6. Tören, toplu iftar, sünnet, şenlik organizasyonları düzenlemek,                                                                   
 7. Düğün, mevlit, taziye tören, anma ve sosyal etkinlik vb organizasyonlarda vatandaşlardan gelen masa, sandalye, çadır vb. malzeme taleplerini karşılamak,

 8. Sinema, tiyatro vb. etkinlikler ile halkın kültürel anlamda gelişimine katkıda bulunmak,

 9. Halk kütüphaneleri, müzeler açmak ve işletmek,

 10. Eğitime destek olmak üzere ilgili Bakanlığın denetim ve gözetiminde ücretsiz olarak her türlü kursu düzenlemek ve öğrencileri için etüt hizmeti vermek,

 11. Aile ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla İlçe halkına ev ekonomisi, beceri, hobi vb. kursları açmak ve bu amaçla merkezi yönetim birimleriyle koordinasyonda bulunmak,

 12. Müzik ve gösteri sanatlarıyla ilgili kurslar açmak,                                                                                              
 13. Belediye ve halk bütünleşmesini sağlamak amacı ile halkın her kesimine hitap eden kültürel yarışmalar düzenlemek,                                                                                                                                                   
 14. Belediye tarafından kurulmuş ve kurulacak olan tesislerden halkın yararlanmasını sağlamak, bu tesislerde verilecek eğitimleri düzenlemek ve koordine etmek,

 15. Kültür merkezlerinde etkinliklerin bilet fiyatlarını ve salon tahsis bedellerini belirleyerek meclise sunmak,

 16. Belediyece gerçekleştirilen kültürel ve sosyal faaliyetler ile yapısal proje ve icraatların tanıtımını sağlamak üzere ilgili müdürlük ile işbirliği içerisinde dergi, broşür, afiş, bilboard gibi dokümanlar hazırlamak,

 17. Kent Konseyi kapsamında yapılacak çalışmaları yürütmek.

 

İletişim Bilgileri

Adres: Haymana Belediyesi Kültür Merkezi (Kaymakamlık Arkası)                                                            Kooperatif Evleri Sokak No:2 Haymana/ ANKARA
Tel: 0312 658 08 37/ 14
E-Posta: kultur@haymana.bel.tr

 

EK DOSYALAR